Tjänster

Bokföring
Bokslut
Löneberäkning
Skatteplanering
Konsultering
Grundande av företag
Företagsjuridik

Priser

Bokföring som timmarbete 65 €

ADB-körning (inkl. terminalarbete, kontoavstämming och utskrifter)
– debitering per körning (alltid) 50 €
– per bokning 0,70 €

Löner, enligt avtal, eller som timmarbete 65 €

Utredningsarbete
som timmarbete 65 €

Bokslut som timmarbete
(inkl. balansbok och bokslutsdokument) 85 €

Skattedeklaration
som timmarbete 85 €

Bokslut till patent- och registerstyrelsen 85 €

Priserna moms 0 %

Kontaktuppgifter